Vraagt u zich af of u een vergunning voor het plaatsen van uw dakkapel nodig heeft? Wilt u weten waar u zo’n vergunning kunt aanvragen? Weet u niet hoe lang de aanvraag voor een vergunning voor een dakkapel duurt? Hier leest u alles over de aanvraag voor een vergunning voor een dakkapel.

Heeft u een vergunning voor uw dakkapel nodig?

Gemeentes in Nederland hebben voorwaarden gesteld aan het plaatsen van dakkapellen. Ze doen dit om de veiligheid van uzelf en uw buren te waarborgen en om te zorgen dat een bouwwerk past in de omgeving. Voor sommige dakkapellen is daarom een omgevingsvergunning noodzakelijk.

De voor- en achterkantbenadering bij een dakkapel

Een van de belangrijkste redenen voor het moeten aanvragen van een vergunning is de plek waar u de dakkapel wilt plaatsen op uw dak. Als regel geldt, dat iedere plek op uw dak die grenst aan openbaar toegankelijk gebied zoals de weg, openbaar groen of water een groter invloed heeft op de directe omgeving dan bouwwerken aan de dakzijde die niet aan openbaar terrein grenst. Dat is vrijwel altijd de voorzijde van uw huis. Bij hoekwoningen ook de zijkant. Daarom mag een dakkapel aan de voorkant en zijkant van de woning meestal niet zonder omgevingsvergunning worden gebouwd.

Geen vergunning voor uw dakkapel nodig

Als de door u geplande dakkapel aan (alle van) de volgende voorwaarden voldoet, kunt u deze vergunning vrij plaatsen:

1. De dakkapel wordt op het achterdakvlak of op een zijdakvlak gebouwd. Maar let op: een zijdakvlak mag niet naar openbaar toegankelijk gebied gekeerd zijn.
2. De dakkapel heeft een plat dak.
3. De dakkapel is, gemeten vanaf de voet van de dakkapel, niet hoger dan 1,75 meter.
4. De onderkant van de dakkapel ligt meer dan 0,5 meter, maar minder dan 1 meter boven de dakvoet (de dakvoet is het laagste punt van een schuin dak).
5. De bovenkant van de dakkapel ligt meer dan 0,5 meter onder de daknok (de daknok is het hoogste punt van een schuin dak).
6. De zijkanten liggen meer dan 0,5 meter van de zijkanten van het dakvlak (bij rijtjeshuizen en twee-onder-één-kap woningen geldt de grenslijn tussen de woningen als zijkant van het dakvlak.
7. De dakkapel mag niet gebouwd worden op een tijdelijke woning of woongebouw, zoals een woonkeet, of op een woonwagen. De dakkapel mag ook niet op een vakantiehuisje of een andere
Woning of woongebouw, dat niet permanent mag worden bewoond, vergunning vrij worden geplaatst

Wel een vergunning voor uw dakkapel nodig

Voldoet uw geplande dakkapel niet aan de voorwaarden zoals hierboven genoemd, dan is uw dakkapel niet vergunning vrij en heeft u een omgevingsvergunning nodig voordat u mag bouwen. Hiervoor moet u bij de gemeente een aanvraag indienen.

Procedure voor het aanvragen van een omgevingsvergunning

Gemeentes in heel Nederland hanteren een vaste procedure voor het aanvragen van een omgevingsvergunning. Deze procedure bestaat uit 4 stappen.

Stap 1 Aanvraag indienen
U dient uw aanvraag voor het bouwplan in bij de gemeente op een standaardformulier volgens de standaard indieningsvereisten. Ga hiervoor naar www.omgevingsloket.nl – hier kunt u digitaal
uw aanvraag indienen – of naar (de website van) uw gemeente. Op Omgevingsloket online vindt u ook welke gegevens u moet aanleveren voor het indienen van uw aanvraag. Vaak gaat het om Bouwtekeningen van de gevelsituatie nu en de situatie straks, foto’s van het dak en uw huis, bouwtekening van de dakkapel zelf en kadastergegevens.

Stap 2 Aanvraag compleet maken
Als blijkt dat er nog stukken ontbreken bij uw aanvraag, zal de gemeente dat schriftelijk aan u laten weten. De gemeente zal daarbij aangeven binnen welke termijn u de ontbrekende stukken
alsnog kunt aanleveren.

Stap 3 Beoordeling door de gemeente
De gemeente beoordeelt uw aanvraag op basis van de planologische regels uit onder meer het bestemmingsplan, de stedenbouwkundige voorschriften uit de bouwverordening en de criteria uit de welstandsnota. Het plan wordt verder getoetst aan de technische eisen rond bijvoorbeeld brandveiligheid en ventilatie uit het Bouwbesluit.

Stap 4 Verlening vergunning
De gemeente laat u binnen acht weken weten of u wel of niet een omgevingsvergunning krijgt. De tijd die u nodig heeft om uw aanvraag compleet te maken (zie stap 2) wordt bij de beslistermijn
van de gemeente opgeteld. Heeft u bijvoorbeeld drie weken nodig om extra stukken aan te leveren dan wordt de termijn voor een omgevingsvergunning (acht plus drie =) elf weken. Heeft u een
complexer bouwplan, dan kan de gemeente de beslistermijn
eenmalig met zes weken verlengen.

Wat kost een dakkapel vergunning?

De prijzen voor het aanvragen van een omgevingsvergunning voor het bouwen van een dakkapel verschilt per gemeente. Prijzen variëren van € 200 tot € 600.

Hulp bij het aanvragen van de dakkapel vergunning

Het aanvragen van een dakkapel vergunning kan – tegen meerprijs ook door BM Daktechniek worden gedaan. In een adviesgesprek leggen we u graag uit hoe dat werkt.

Offerte voor uw dakkapel

Wilt u een dakkapel zodat u meer ruimte en licht in uw huis brengt? Bij BM Daktechniek hebben we ervaring in het plaatsen van honderden maatwerk dakkapellen. Kom op afspraak eens kijken in onze showroom in Harderwijk en laat u informeren over alle mogelijkheden voor uw huis. Tijdens een informatief gesprek kunnen we ook bespreken of u mogelijk een vergunning nodig heeft voor het plaatsen van uw ideale dakkapel.

Wij nemen contact met u op