Overweegt u om een dakkapel te laten plaatsen? U heeft groot gelijk! Uw zolder krijgt hierdoor licht en ruimte en met het plaatsen van een dakkapel creëert u mogelijkheden voor een extra kamer.

Mag ik zomaar een dakkapel plaatsen?

In veel gevallen heeft u geen vergunning nodig. Maar let op, de overheid heeft regels opgesteld om de veiligheid van uzelf en de omwonenden van uw woonhuis te waarborgen. Bovendien wil de gemeente dat de dakkapel goed past in de omgeving, zodat in sommige gevallen een omgevingsvergunning vereist is.

Voor- of achterzijde van uw huis

De belangrijkste voorwaarde voor het vergunningsvrij plaatsen van een dakkapel is de plaats waar u de dakkapel wilt hebben. In de regel geldt dat veranderingen aan de voorgevel- en bij hoekwoningen de zijgevel – van het dak een grotere invloed hebben op de directe omgeving dan veranderingen aan de achtergevel. De voor- en/of zijgevel van uw woonhuis grenst vaak aan opbaar toegankelijk gebied (de weg, water of openbaar groen) en als u daar een dakkapel wilt plaatsen, heeft u in de meeste gemeenten een omgevingsvergunning nodig.

Zonder vergunning een dakkapel plaatsen

Voor vergunning vrij plaatsen van een dakkapel gelden de volgende voorwaarden:

  1. de dakkapel wordt op het achterdakvlak of op een zijdakvlak gebouwd; dit zijdakvlak mag echter niet naar openbaar toegankelijk gebied (de weg, groen) gekeerd zijn
  2. de dakkapel heeft een plat dak
  3. de dakkapel is, gemeten vanaf de voet van de dakkapel, niet hoger dan 1,75 meter
  4. de onderkant van de dakkapel ligt meer dan 0,5 meter, maar minder dan 1 meter boven de dakvoet (het laatste punt van een schuin dak)
  5. de bovenkant van de dakkapel ligt meer dan 0,5 meter onder de daknok (het hoogste punt van een schuin dak)
  6. de zijkanten liggen meer dan 0,5 meter van de zijkanten van het dakvlak (bij rijtjeshuizen en twee-onder-één-kap woningen geldt de grenslijn tussen de woningen als zijkant van het dakvlak).
  7. de dakkapel mag niet zonder vergunning gebouwd worden op een niet permanent bewoonde woning, een tijdelijke woning, vakantiehuisje, woonkeet of op een woonwagen
  8. de dakkapel mag niet zonder vergunning gebouwd worden op een monument of in een
    door het Rijk aangewezen beschermd stads- of dorpsgezicht

Op de website omgevingsloket kunt u een vergunning check doen. Wilt u een dakkapel plaatsen? Doorloop de stappen uit het schema om na te gaan of u wel of geen omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakkapel nodig heeft.

Wij nemen contact met u op