Bij het plaatsen van een dakkapel aan de achterzijde van uw woning heeft u in de meeste gevallen geen vergunning nodig. De regels die de overheid daarvoor heeft opgesteld hebben we overzichtelijk voor u beschreven.

>>Lees meer over het vergunningsvrij plaatsen van een dakkapel

Wilt u een dakkapel aan de zijkant of voorzijde van uw dak laten plaatsen? Of bewoont u een monument of is uw huis onderdeel van een beschermd dorpsgezicht? Dan is een omgevingsvergunning vaak nodig. De (gemeentelijke) overheid wil namelijk zorgen dat bouwwerken in de gemeente, passen in de omgeving en binnen het straatbeeld. Proceduretermijn voor het aanvragen van een vergunning duurt maximaal 2 maanden.

Procedure omgevingsvergunning dakkapel

In Nederland geldt een standaard procedure voor het aanvragen van een omgevingsvergunning. De volgende stappen worden doorlopen voor het aanvragen van zo’n vergunning:

1. Aanvragen omgevingsvergunning dakkapel
Via omgevingsloket.nl kunt u uw aanvraag voor het bouwplan bij uw gemeente indienen. Hier leest u ook welke gegevens u nodig heeft voor het aanvragen van de vergunning.

2. Is uw aanvraag voor de omgevingsvergunning dakkapel compleet?
De gemeente laat in eerste instantie weten of uw aanvraag compleet is. Als er nog stukken ontbreken komt u dat schriftelijk te weten. Ook hoort u dan binnen welke termijn u de ontbrekende stukken moet aanleveren.

3. Beoordeling aanvraag omgevingsvergunning dakkapel
Uw gemeente beoordeelt uw aanvraag op basis van de planologische regels uit onder meer het bestemmingsplan, de stedenbouwkundige voorschriften uit de bouwverordening en de criteria uit de welstandsnota. Uw plan wordt ook getoetst aan de technische eisen uit het Bouwbesluit (denk aan brandveiligheid en ventilatie).

4. Oordeel over de aanvraag omgevingsvergunning dakkapel
Binnen acht weken verneemt u van de gemeente of u een omgevingsvergunning krijgt. Als u extra tijd nodig had om aanvullende stukken aan te leveren, komt die tijd hier nog bij. Bij zeer complexe aanvragen heeft de gemeente het recht om de beoordelingstermijn met maximaal zes weken te verlengen.

Wij kunnen de vergunning voor u aanvragen

Tegen meerprijs vragen wij van BM Daktechniek een eventueel benodigde omgevingsvergunning voor u aan. Wij hebben hiermee veel ervaring en kunnen daardoor efficiënt de aanvraag voor u doen. Zo heeft u er geen omkijken naar en kun de bouw van uw nieuwe dakkapel snel beginnen.

Andere vergunningen nodig?

Let op: soms is het nodig om ook nog andere vergunningen te verkrijgen die samenhangen met de omgevingsvergunning voor uw dakkapel. Denk aan een vergunning voor het kappen van een boom of het slopen van een bestaand gebouw. Informeer bij twijfel vooraf bij uw gemeente welke vergunningen u nog meer nodig heeft.

Wij nemen contact met u op