Dakkapel lekkage: u moet er niet aan denken. Als u vaststelt dat er via uw dakkapel vocht in uw woning komt is het belangrijk snel te handelen. Door de lekkage op te sporen en te repareren kunt u verdere schade aan de dakkapel voorkomen. Maar let op: in veel gevallen ligt de oorzaak van het vocht in of rond uw dakkapel elders op uw dak.

Externe oorzaken bij een lekkage van een dakkapel

Een prefab dakkapel van BM Daktechniek is onder ideale omstandigheden in de eigen werkplaats van BM Daktechniek in elkaar gezet en zorgvuldig gecontroleerd. Ervaren specialisten plaatsen de dakkapel. Toch kan het voorkomen dat u op een bepaald moment in uw dakkapel lekkage ontdekt. De kans dat de oorzaak van dat vocht elders op het dak ligt, is best groot.

Een lekkage op een bepaalde plek op uw dak kan ervoor zorgen dat water via het dakbeschot naar uw dakkapel doorsijpelt. Hierdoor kunt u denken dat u te maken heeft met een lekkage van uw dakkapel, terwijl de oorzaak elders op het dak ligt.

Veel voorkomende oorzaken die die kunnen leiden tot vocht in uw dakkapel beschrijven we hieronder.

Scheurvorming in uw dakpannen
Als de dakpannen op het dak van uw woning al wat ouder zijn, kunnen deze gaan scheuren of breken. Regenwater of smeltwater van sneeuw kan door deze scheuren heen op uw dakbeschot komen. Dit water zoekt een weg naar beneden en kan dan via de dakkapel lekkage veroorzaken. De dakkapel is dan het ‘doorgeef luik’ van de lekkage.

Lekkende nokvorsten
De nokvorst is de dakpan die op de nok van het dak te vinden is. Daar is het snijvlak tussen de beide zijden van het dak te vinden. De nokvorst wordt vaak in het cement op de nok gelegd. Oudere cementmortel kan scheurtjes vertonen. Vooral bij sneeuwval kan het smeltwater in deze scheurtjes terechtkomen en via het dakbeschot zijn weg naar beneden vinden. Ook dan is een lager gelegen dakkapel de plek waar het water van de lekkende nokvorst zichtbaar wordt.

Scheefliggende dakpannen
Dakpannen kunnen in de loop van de tijd door werking van uw dakbeschot of door harde wind scheef op de pannenlatten komen te liggen. Oudere dakpannen zijn bovendien kwetsbaar voor de inwerking van zon en regen. Een lekkage door een scheefliggende of oude dakpan kan het effect hebben dat regenwater via het dakbeschot naar een lager punt druppelt en via de dakkapel naar binnenkomt.

Loodslabben van schoorstenen en pijpen
Oud lood of lood rond uw schoorsteen dat is aangetast door zon, regen en wind kan een zwak punt opleveren waardoor regenwater naar binnenkomt.

Werkzaamheden aan uw dak
Door het plaatsen van zonnepanelen, het uitvoeren van reparaties, het onderhoud aan uw schoorsteen, het plaatsen van een dakraam of schoonmaakwerk op uw dak. Allemaal werkzaamheden die ertoe kunnen leiden dat er lekkage op een bepaald punt op uw dak ontstaat. Een dergelijke lekkage kan ervoor zorgen dat water via de dakkapel naar binnenkomt.

Opsporen van lekkage bij uw dakkapel

Als u een lekkage in uw dakkapel ontdekt, is het belangrijk om snel actie te ondernemen.

  • Beperk de waterschade
  • Check uw dakpannen, nokvorsten en overige zaken als zonnepanelen of schoorsteen.
  • Maak foto’s van beschadigingen aan uw dakkapel en mail deze naar info@bmdaktechniek.nl

Wat te doen bij lekkage van de dakkapel zelf

Als zou blijken dat de lekkage vanuit de dakkapel zelf is ontstaan, zijn er over het algemeen drie opties: repareren, renoveren of vernieuwen.

Dakkapel repareren

Zit er alleen een kleine beschadiging in het platte dak van uw dakkapel of bij de loodrand? Kies dan voor reparatie. Dit is een kleine ingreep en kan vaak per direct worden uitgevoerd.

Dakkapel renoveren

Is de lekkage ontstaan omdat bijvoorbeeld de dakbedekking van uw dakkapel oud en versleten is? Dan is renovatie vaak de beste oplossing. De dakdekker verwijdert de oude bedekking van uw dakkapel en vervangt dit voor nieuwe dakbedekking.

Dakkapel vernieuwen

Wanneer de constructie van uw dakkapel is aangetast, is geheel vernieuwen vaak de beste optie. BM Daktechniek kan uw bestaande dakkapel vervangen. Vraag vrijblijvend een offerte aan. Op een dakkapel van BM Daktechniek krijgt u altijd 10 jaar garantie op alle materialen en de gehele constructie (bij deugdelijk onderhoud). Graag tot snel!

Wij nemen contact met u op