Per 1 oktober 2010 wordt een groot aantal vergunningen op het gebied van bouwen van een dakkapel, ruimtelijke ordening en milieu samengevoegd in één omgevingsvergunning. Hieronder vallen bijvoorbeeld de bouwvergunning, monumentenvergunning en sloopvergunning. Deze kunnen in één keer worden aangevraagd via het digitale omgevingsloket. Kijk voor meer informatie op www.omgevingsloket.nl. Wij kunnen het aanvragen van de omgevingsvergunning -tegen meerprijs- desgewenst uit handen nemen.