Welstandscommissies in Nederland roepen vaak tegenstrijdige reacties op. U kunt te maken krijgen met de welstandscommissie in uw gemeente wanneer u bouwt of verbouwt. Dus ook bij het plaatsten van een dakkapel.

Gemeenten moesten tot nu toe bouwplannen voorleggen aan een welstandscommissie. Ze mogen nu zelf beoordelen of ze dat nodig vinden. De overheid werkt aan wettelijke vereenvoudiging van het toezicht op de welstand. Tot die wet klaar is, vervalt de verplichting om bij bouw en verbouw van een dakkapel naar de welstandscommissie te stappen.

De welstandcommissie beoordeelt het ‘wel-staan’ of ‘goed-staan’ van gebouwen. Ze kijken daarbij of het uiterlijk én de omgeving van het gebouw samen als een acceptabel geheel wordt ervaren. In België ontbreken welstandscommissies tot onooglijke situaties leiden.

Wie houdt zich bezig met welstand?

Het wel-staan van gebouwen is op de eerste plaats een taak voor de opdrachtgever en de ontwerper van een gebouw. Maar ook de overheid heeft een taak op dit gebied. Gebouwen hebben namelijk door hun uiterlijk invloed op het karakter van de straat en stad. Met het welstandsbeleid probeert de gemeente te zorgen voor een aangenaam en aantrekkelijk stadsbeeld. Het college van burgemeester en wethouders (B&W) heeft hiervoor regels vastgesteld in de woningwet. Veiligheid en goede inpassing in de omgeving bij een nieuw gebouw of verbouwplan vereisen in sommige gevallen een omgevingsvergunning (WABO voorheen bouwvergunning), in andere gevallen niet. Het is daarom altijd verstandig een vergunning check te doen en de benodigde vergunningen in uw bezit te hebben alvorens u de verbouwing start. Ook bij een dakkapel.

Welstandscommissie lust of last?

Is het hebben van een welstandscommissie en vergunningen een voordeel of een nadeel? In België kent men minder strikte regelgeving. Maar of dit altijd leidt tot een fraai resultaat is de vraag. Bekijk het foto-overzicht ‘Botsende Belgische buren’.

 

Bekijk de prijs dakkapel en vraag een offerte dakkapel aan. Ook voor uw kunststof dakkapel.

Meer informatie over vergunningen en uw dakkapel leest u hier.

Wij nemen contact met u op